PROFIEL Hendrik Robert Hijlkema

Drs. Hendrik Hijlkema (1972) is werkzaam als zelfstandig consultant en projectmanager voor Hyproba. De werkzaamheden bestaan uit het adviseren en begeleiden van middelgrote en grote organisaties op het gebied van organisatie- en procesinrichting, met name binnen productiebedrijven (in de vleesverwerkende industrie).

Ervaring en projectreferenties in:
  • Haalbaarheidsstudie alternatieve verwerking slachtbij producten
  • Quickscan kostenbesparing pluimveevlees verwerkend bedrijf
  • Manager Productie en Techniek bij groot pluimveevlees verwerkend concern
  • Plantmanager bij grote pluimveeslachterij

Naast management- en projectervaring in bovengenoemde functies ook kennis en ervaring van de energiemarkt (energie-inkoop, energie besparing), bio-energie en milieuvergunningen.
Uitgebreid kennis(en)-netwerk in vleesindustrie.

CURRICULUM VITAE

Naam:  Drs. Hendrik Robert Hijlkema
Geboortedatum/plaats:  19 juli 1972 te Marum
Adres:  Zwaan 32
Postcode & woonplaats:  9861 HJ Grootegast
Telefoon:  0594-658636
Mobiel:  06 50526500
  
Werkgever:  Zelfstandig consultant Hyproba
Adres:  Zwaan 32
  
Postcode & Plaats:  9861 HJ Grootegast
Telefoon:  (0594) 658940
Fax:  (0594) 658939
Email:  hijlkema@hyproba.nlOPLEIDING

Technische Bedrijfswetenschappen, RijksUniversiteit Groningen


WERK ERVARING

  • Diverse managementfuncties bij groot pluimveevlees verwerkend concern in Nederland
  • Haalbaarheidsstudies voor Nederlandse slachterij-sector naar alternatieve verwerking slachtbijproducten
  • Begeleiding besluitvormingsproces voor keuze productielijnen en -installaties bij diverse nieuw- en verbouwprojecten in Nederland en het buitenland
  • Projectmanagement voor bouw pilotplant voor verwerking slachtbijproducten
OVERIG

Middels een pragmatische aanpak zorgen voor de laagste kosten in processen.
Met gevoel een rationeel beleid kunnen uitstippelen en uitvoeren.
Meedenken op ieder niveau binnen een organisatie.