COMPETENTIES

U kunt bij Hyproba terecht voor:
  • Strategisch advies
  • Organisatiekundig advies
  • Procesinrichting en -verbetering
  • Technisch projectmanagement
  • Kostprijsanalyse
  • Inkoopcombinaties en -voordelen
  • Energie: factuurcontrole, energie-inkoop, energiebesparingsplannen, energiezorg, energiebesparingsadvies
  • Milieu: vergunningen, meerjarenplannen, convenanten
  • Facilities: beveiliging, stroomvoorziening, luchtvoorziening, koude- en warmtevoorziening, afvalwaterbehandeling
  • Bijproducten: hoe kunt u de bijproducten het beste verwaarden?